lunedì, Gennaio 30, 2023

Latest Posts

Carmen Consoli – ” A finestra”

Album: Elettra carmen consoli testo siciliano
Artista: Carmen Consoli
Lingua: dialetto siciliano carmen consoli testo siciliano

Carmen Consoli – ” A finestra” (TESTO) carmen consoli testo siciliano

Sugnu sempri alla finestra e viru genti ca furria pà strada
Genti bedda, laria, allegra, mutriusa e siddiata.
Genti arripudduta cu li gigghia isati e a vucca stritta
“Turi ho vogghia di quaccosa, un passabocca, un Lemon Zoda!

Iddu ci arrispunni: “Giusi, quannu ti chiamavi Giuseppina,

 eri licca pà broscia cà granita”

“Turi tu n’ha fattu strada e ora che sei grosso

imprenditori t’ha n’signari a classi n’to parrari.

Sugnu sempre alla finestra e viru genti sfacinnata,
sduvacata ‘nte panchini di la piazza, 

stuta e adduma a sigaretta.
Gente ca s’ancontra e dici “ciao” cu na taliata. 

Genti ca s’allasca, genti ca s’abbrazza e poi si vasa,

Genti ca sa fa stringennu a cinghia, si strapazza
e non si pinna, annunca st’autru ‘nvernu non si canta missa!

Genti ca sa fa alliccannu a sadda, ma ci fa truvari
a tavula cunzata a cu cumanna.
Chi ci aviti di taliari, ‘un aviti autru a cui pinsari

o almeno n’pocu di chiffari?
“Itavinni a travagghiari” vannia ‘n vecchiu indispettitu, 

“avemu u picciu arreri o vitru”.Jù ci dicu “m’ha scusari, 

chista è la me casa e staju unni mi pare!

La domenica mattina dagli altoparlanti della chiesa
a vuci ‘i Patri Coppola n’antrona i casi, trasi dintra l’ossa.

“Piccaturi rinunciati a ddi piccati di la carni.

Quannu u riavulu s’affaccia rafforzatevi a mutanna”.

Quannu attagghiu di la chiesa si posteggia un machinone:
scinni Saro Branchia detto Re Leone
Padre Coppola balbetta e ammogghia l’omelia cu tri paroli 

picchì sua Maestà s’ha fari a comunioni!

Chi ci aviti di taliari? ‘un aviti autru a cui pinsari

o almenu n’pocu di chiffari?
“Itavinni un pocu a mari”, vannia un vecchiu tintu “

accussì janca mi pariti ‘n spiddu”

Jù ci dicu “m’ha scusari, ma picchì ata stari

ccà sutta a me casa pà ‘nsultari?” 

Sugnu sempri alla finestra e viru a ranni civiltà ca ha statu,

unni Turchi, Ebrei e Cristiani si stringeunu la manu
Tannu si pinsava ca “La diversità è ricchizza”,

 tempi di biddizza e di puisia, d’amuri e di saggezza

Zoccu ha statu aieri, oggi forsi ca putissi riturnari
si truvamu semi boni di chiantari
‘Nta sta terra ‘i focu e mari oggi sentu ca mi parra u cori

e dici ca li cosi stannu pì canciari
Chi ci aviti di taliari ‘un aviti autru a cui pinsari, 

almeno un poco di chiffari? Itavinni a ballari,
ittati quattru sauti e nisciti giustu pì sbariari!
Jù ci dicu, cu piaciri,

 “C’è qualchi danza streusaca vuliti cunsigghiari!?”

carmen consoli testo siciliano

Latest Posts

Don't Miss

Resta con noi

Per essere aggiornato con tutte le ultime novità, offerte e annunci speciali.